Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Nigata, Niigata / Tsukioka / Murakami
Search results : 16
SEIKOKAN[Nigata / Gozu-onsenkyo / Deyu-onsen] Details
Zip code
:
959-1926
Address
:
802 Deyu Agano-shi Nigata
Phone
:
+81-250-62-3833
Onsen
Estimated price :
10,650yen ~ 13,800yen
Fuga No Yado Chouseikan[Nigata / Gozu-onsenkyo / Murasugi-onsen] Details
Zip code
:
959-1928
Address
:
4632-8 murasugionsen Agano-shi Nigata
Phone
:
+81-250-66-2111
Onsen
Estimated price :
17,000yen ~ 53,000yen
Tsukiokaonsen Masyuu[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2338
Address
:
654-1 Tsukiokaonsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-2131
Onsen
Estimated price :
10,500yen ~ 21,000yen
Hotel Seifuen[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2397
Address
:
278-2 Tsukioka Onsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-2000
Onsen
Estimated price :
18,900yen ~ 52,500yen
MURAKAMIKAN YUDEN[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2338
Address
:
230 Tukioka-onsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-2231
Onsen
Estimated price :
13,650yen ~ 29,400yen
Shiratamanoyu Senkei[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2395
Address
:
453 Tsukiokaonsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-1111
Onsen
Estimated price :
17,850yen ~ 34,650yen
Shiratamanoyu Kaho[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2395
Address
:
134 Tsukiokaonsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-1515
Onsen
Estimated price :
24,300yen ~ 36,900yen
TSUBAKINOYADO-YOSHIDAYA[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
2-5-36 senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-53-2145
Onsen
Estimated price :
15,750yen ~ 36,750yen
Kappo No Yado Kohan[Nigata / Niigatashi / Tonooko] Details
Zip code
:
950-0914
Address
:
7-5-13 Shichikuyama Niigata-shi , Chuo-ku Nigata
Phone
:
+81-25-247-3355
Estimated price :
10,500yen ~ 27,000yen
SenamiviewHotel[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
3-5-38, Senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-53-3211
Onsen
Shiomiso[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
2-9-36 Senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-53-4288
Onsen
SenamiGrandHotelHaginoya[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
2-5-45, Senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-53-1212
Onsen
HotelTsunogami[Nigata / Tsunogami-onsen] Details
Zip code
:
959-4302
Address
:
11840, Kanose Aga-machi , Higashikanbara-gun Nigata
Phone
:
+81-254-92-2610
Onsen
HotelNewAkebono[Nigata / Tsukioka-onsen] Details
Zip code
:
959-2338
Address
:
552-4, Tsukiokaonsen Shibata-shi Nigata
Phone
:
+81-254-32-2111
Onsen
Seiunsou[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
1-2-85, Senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-52-1766
Onsen
Yamatoya[Nigata / Senami-onsen] Details
Zip code
:
958-0037
Address
:
2-5-28, Senamionsen Murakami-shi Nigata
Phone
:
+81-254-53-2175
Onsen
Back to top of page