Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Nigata, Sado
Search results : 9
SADO HEIGHTS HOTEL AOKI[Nigata / Sado / Ryotsu] Details
Zip code
:
952-0016
Address
:
685-3 harakuro Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-27-4145
Onsen
Estimated price :
9,450yen ~ 15,750yen
Hotel Meoto[Nigata / Sado / Aikawa] Details
Zip code
:
952-1645
Address
:
1267-5 takose Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-76-2511
Onsen
Estimated price :
7,500yen ~ 12,600yen
Hotel Mancho[Nigata / Sado / Aikawa] Details
Zip code
:
952-1575
Address
:
58 Aikawa-orito-machi Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-74-3221
Onsen
Estimated price :
10,500yen ~ 30,000yen
Hotel Azuma[Nigata / Sado / Aikawa] Details
Zip code
:
952-1646
Address
:
548-1 Aikawa-oura Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-74-0001
Onsen
Estimated price :
10,500yen ~ 35,175yen
Kagetsu[Nigata / Sado / Ryotsu] Details
Zip code
:
952-0011
Address
:
262, Ryotsu Ebisu Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-27-3131
Onsen
Yosidaya[Nigata / Sado / Ryotsu] Details
Zip code
:
952-0011
Address
:
261-1, Ryotsu Ebisu Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-27-2151
Onsen
SadoGrandHotel[Nigata / Sado / Ryotsu] Details
Zip code
:
952-0028
Address
:
4918-1, Kamotashiro Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-27-3281
Onsen
YAHATAKAN[Nigata / Sado / Futatsugame] Details
Zip code
:
952-1311
Address
:
2043 Yahata Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-57-2141
Onsen
Oosado Onsen Hotel Oosado[Nigata / Sado / Aikawa] Details
Zip code
:
952-1583
Address
:
288-2, Aikawa Kabuse Sado-shi Nigata
Phone
:
+81-259-74-3300
Onsen
Back to top of page