Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Kyoto, Arashiyama / Kurama / Kameoka
Search results : 9
Ryokan Nenrinbo[Kyoto / Kyoto / Kamigamo] Details
Zip code
:
603-8468
Address
:
Kitatakamine-cho 40 Takagamine Kyoto-shi , Kita-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-491-2231
Estimated price :
12,600yen ~ 29,400yen
Arashiyama Onsen Saishiki No Yado Hanaikada[Kyoto / Kyouto / Arashiyama] Details
Zip code
:
616-0004
Address
:
57 Nakao-shita-cho, Arashiyama Kyoto-shi , Nishikyo-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-861-0228
Onsen
Estimated price :
18,900yen ~ 30,450yen
Takao Kanko Hotel[Kyoto / Kyoto / Takao] Details
Zip code
:
616-8292
Address
:
5 Takaotyo, Umegahata Kyoto-shi , Ukyo-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-871-2991
Estimated price :
15,000yen ~ 23,000yen
YAMAZAKI[Kyoto / Kyoto / Takao] Details
Zip code
:
616-8261
Address
:
13 Umegahata , Takahana-cho Kyoto-shi , Ukyo-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-881-2303
Estimated price :
4,200yen ~ 5,775yen
Sumiya Kiho-An[Kyoto / Kameoka / Yunohana-onsen] Details
Zip code
:
621-0036
Address
:
Yunohana-onsen, Hiedano-cho Kameoka-shi Kyoto
Phone
:
+81-771-22-7722
Onsen
Estimated price :
25,200yen ~
Syoenso Hozugawatei[Kyoto / Kameoka / Yunohana-onsen] Details
Zip code
:
621-0034
Address
:
1-4 Nagareta, Ashinoyama, Hiedano-cho Kameoka-shi Kyoto
Phone
:
+81-771-22-0903
Onsen
Estimated price :
21,000yen ~ 36,750yen
Yurakuso[Kyoto / Kameoka / Yunohana-onsen] Details
Zip code
:
621-0033
Address
:
38-7 Saekishimotoge, Hiedano-cho Kameoka-shi Kyoto
Phone
:
+81-771-22-1121
Onsen
Estimated price :
13,650yen ~ 18,900yen
KibuneHiroya[Kyoto / Kyoto / Kuramakifune] Details
Zip code
:
601-1112
Address
:
Kyoto-shi , Sakyo-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-741-2401
TOGETUTEI[Kyoto / Kyouto / Arashiyama] Details
Zip code
:
616-0004
Address
:
54-4 Nakaoshita-chou, Arashiyama Kyoto-shi , Nishikyo-ku Kyoto
Phone
:
+81-75-871-1310
Onsen
Back to top of page