Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Kyoto, Maizuru / Amanohashidate / Tango
Search results : 12
Shorenkan Yoshinoya[Kyoto / Tango / Taizakaigan] Details
Zip code
:
627-0201
Address
:
1297-3 Taiza, Tango-cho Kyotango-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-75-2284
Onsen
Estimated price :
15,750yen ~ 57,750yen
Sakamotoya-ruritei[Kyoto / Tango / Yuuhigaura-onsen] Details
Zip code
:
Address
:
266-23 Hamazume Amino-cho Kyotango-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-74-0029
Onsen
Estimated price :
6,300yen ~ 45,000yen
Seikiro[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0015
Address
:
937 Uoya Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-4123
Onsen
Estimated price :
13,650yen ~ 26,250yen
Charoku Bekkan[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0017
Address
:
2039-4 Shimazaki Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-2177
Onsen
Estimated price :
22,050yen ~ 34,650yen
Genmyoan[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] reservation Details
Zip code
:
626-0001
Address
:
32 Monju Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-2171
Estimated price :
26,250yen ~ 52,500yen
Hotel Kitanoya[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0001
Address
:
Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-4126
Onsen
Estimated price :
16,800yen ~ 42,000yen
Taikyourou[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0001
Address
:
Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-2101
Onsen
Estimated price :
15,750yen ~ 23,100yen
Monjuso[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0001
Address
:
Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-7111
Onsen
Shourotei[Kyoto / Amanohashidate / Miyazu] Details
Zip code
:
626-0001
Address
:
Miyazu-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-22-2151
Onsen
Estimated price :
29,400yen ~ 73,500yen
Ebisuya[Kyoto / Tango / Mitsu-onsen] Details
Zip code
:
629-3241
Address
:
Kyotango-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-74-0025
Onsen
Estimated price :
13,000yen ~ 30,000yen
Kashoen[Kyoto / Tango / Mitsu-onsen] Details
Zip code
:
629-3241
Address
:
247 Kitsu, Amino-cho Kyotango-shi Kyoto
Phone
:
+81-772-74-9009
Onsen
Estimated price :
15,750yen ~ 31,500yen
Hashidate Bay Hotel[Kyoto / Amanohashidate / Iwataki] Details
Zip code
:
629-2262
Address
:
68 Iwataki Yosano-cho , Yosa-gun Kyoto
Phone
:
+81-772-46-6100
Estimated price :
7,200yen ~ 10,300yen
Back to top of page