Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Fukuoka, Kitakyushu / Yukuhashi
Search results : 2
ASANO HOTEL[Fukuoka / Kitakyuushuu / Kokurakitaku] Details
Zip code
:
802-0001
Address
:
2-9-6 Asano Kitakyushu-shi , Kokurakita-ku Fukuoka
Phone
:
+81-93-521-3366
Estimated price :
5,000yen ~ 6,500yen
SHOHAKUEN HOTEL[Fukuoka / Kitakyuushuu / Kokurakitaku] Details
Zip code
:
802-0022
Address
:
4-1-25 kamitomino Kitakyushu-shi , Kokurakita-ku Fukuoka
Phone
:
+81-93-511-2228
Estimated price :
6,825yen ~ 15,000yen
Back to top of page