Reservation:Change & Cancellation
Search results
Search condition
Area  :
Kagoshima, Kagoshima / Ibusuki / Makurazaki
Search results : 11
Ibusuki Hakusuikan[Kagoshima / Ibusuki-onsen] reservation Details
Zip code
:
891-0404
Address
:
12126-12 Higashikata Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-22-3131
Onsen
Estimated price :
15,000yen ~ 25,000yen
Ibusuki Seaside Hotel[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0402
Address
:
1912 Jyu-cho Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-23-3111
Onsen
Estimated price :
8,400yen ~ 31,500yen
Ibusuki Coral Beach Hotel[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0406
Address
:
2-12-7 Yunohama Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-22-2241
Onsen
Estimated price :
12,600yen ~ 21,000yen
Ryokan Ginsyou[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0406
Address
:
5-26-29 Yunohama Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-22-3231
Onsen
Estimated price :
17,850yen ~ 30,450yen
Ibusuki Syusuien[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0406
Address
:
5-27-27 Yunohama Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-23-4141
Onsen
Estimated price :
21,150yen ~ 47,250yen
Ibusuki-Kaijyo-Hotel[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0403
Address
:
3750 jyuni-cho Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-22-2221
Onsen
Estimated price :
5,500yen ~ 52,500yen
Ibusuki Royal Hotel[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0403
Address
:
4232-1 Junicho Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-23-2211
Onsen
Estimated price :
9,900yen ~ 23,870yen
Kagoshima Sunroyal Hotel[Kagoshima / Kagoshimashi] Details
Zip code
:
890-0062
Address
:
1-8-10 Yojiro Kagoshima-shi Kagoshima
Phone
:
+81-99-253-2020
Onsen
Estimated price :
9,240yen ~ 115,500yen
ONSEN HOTEL NAKAHARA BESSOU[Kagoshima / Kagoshimashi] Details
Zip code
:
892-0841
Address
:
15-19 Terukuni-cho Kagoshima-shi Kagoshima
Phone
:
+81-99-225-2800
Onsen
Estimated price :
7,350yen ~ 21,000yen
SHIROYAMA HOTEL kagosima[Kagoshima / Kagoshimashi] Details
Zip code
:
890-0016
Address
:
41-1 Shinshoincho Kagoshima-shi Kagoshima
Phone
:
+81-99-224-2211
Onsen
Estimated price :
18,000yen ~
Koran-no-yu Kinkouroh[Kagoshima / Ibusuki-onsen] Details
Zip code
:
891-0311
Address
:
4507 Nishikata Ibusuki-shi Kagoshima
Phone
:
+81-993-22-3377
Onsen
Estimated price :
6,000yen ~ 24,500yen
Back to top of page